Følhøjvej 4, Odby, 7790 Thyholm - anmeldelse af skift af dyretype

Struer Kommune har givet tilladelsen efter § 20 stk. 4 jævnfør § 15 i bekendtgørelsen.

Se hele tilladelsen her.