Nedrivning af bevaringsværdige bygninger Gudumhusvej 1

Struer Kommune har modtaget en ansøgning om lov til at nedrive stuehuset, staldbygningen og et udhus på ejendommen Gudumhusvej 1, Fousing, 7600 Struer, matr.nr. 46, Fousing By, Fousing.

Stuehuset (BBR-Bygning nr. 4) er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 3 og staldbygningen (BBR-Bygning nr. 5) er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 4, jf. Slots- og Kulturstyrelsen, Fredede og Bevaringsværdige Bygninger.

Stuehuset og staldbygningen er omfattet af lokalplan nr. 234, § 5.1 som angiver, at bevaringsværdige bygninger ikke må nedrives uden Struer Kommunes tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 

Nedrivningen af bevaringsværdige bygninger i klasse 1-3 må jf. lokalplan 234, § 1.1 ikke foretages før ansøgningen om nedrivningen har været offentlig bekendtgjort.

Dette indebærer, at der skal gennemføres en offentlig høring og orientering til interesseorganisationer om nedrivningen af stuehuset.
Struer Kommune skal derpå beslutte, om der skal meddeles tilladelse til nedrivningerne eller om bygningerne skal bevares.

Indsigelser skal fremsendes til Struer Kommune, byggekontoret, Smedegade 7, 7600 Struer eller via mail til teknisk@struer.dk.
Indsigelser skal være kommunen i hænde senest den 01-12-2022.