Havnevej 10, 7600 Struer - §8-tilladelse, jf. Jordforureningsloven

Stuer Kommune meddeler tilladelse iht. Jordforureningslovens § 8 stk. 2 til bygge- og anlægningsarbejder samt ændret arealanvendelse på Havnevej 10, 7600 Struer, efter en række vilkår.

Se tilladelsen her.