Havnevej 10, 7600 Struer - Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven til genanvendelse af knust beton og tegl.

Havnevej 10, 7600 Struer - Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven til genanvendelse af knust beton og tegl.

Se tilladelsen her.