Havstokken 5, Venø, 7600 Struer - Landzonetilladelse til genopførsel af sommerhus

Der opføres nyt sommerhus på 85 m2, som erstatning for det eksisterende sommerhus på Havstokken 5, 7600 Struer, matr.nr. 9d, Venø By, Venø . Sommerhuset opføres samme sted, som det eksisterende. Der anlægges desuden en mindre terrasse og et udhus.

Se tilladelsen her