Høring/fremme af projekt om etablering af bro over Hummelmose Å

Struer Kommune har modtaget en ansøgning om at etablere en bro over Hummelmose Å. 

Projektet kræver en tilladelse efter vandløbslovens § 17 og § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Du kan se et udkast til tilladelsen her.

Struer Kommunes samlede vurdering

Struer Kommune har vurderet, at projektet ikke vil påvirke de afvandingsmæssige og de miljømæssige forhold omkring vandløbet.

Derfor har Struer Kommune valgt at fremme projektet og sender det derfor i høring (jf. § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.).

Har du bemærkninger til udkast til reguleringstilladelse skal du indsende dem til Struer Kommune, Plan og Miljø, Smedegade 7, 7600 Struer eller pr. mail til teknisk@struer.dk.

Bemærkningerne skal være modtaget af kommunen senest 4 uger fra offentliggørelsen – det vil sige senest den 9. juni 2023.