Høring/fremme af projekt om rørlægning af grøft

Høringsperiode: 3. januar til den 31. januar 2023

Struer Kommune har vurderet, at der kan gives tilladelse til rørlægning af en 40 meter delstrækning af en privat grøft. Grøften har afløb til Barslev Bæk.

Projektet sendes derfor i 4 ugers høring fra den 3. januar til den 31. januar 2023.

Høringsudkastet, som er sendt til de to berørte lodsejere, kan ses her

Eventuelle bemærkninger til udkastet til afgørelse kan sendes til Center for Plan og Miljø enten på mail: teknisk@struer.dk eller til Smedegade 7, 7600 Struer. Vi skal have modtaget bemærkningerne senest den 31. januar 2023.