Høring - Udkast til restaureringer i Hedegård Bæk

Restaureringsprojektet udføres som en vandplanindsats med det formål at etablere en faunapassage ved at fjerne en spærring i Hedegård Bæk.

Inden det besluttes om restaureringsprojektet skal gennemføres, er projektet 8 uger i høring i perioden den 3. maj til den 28. juni 2023.

Du kan se udkast til projektet her.

Har du bemærkninger til projektet, skal du indsende dem skriftligt til Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, Smedegade 7, 7600 Struer eller på mail til teknisk@struer.dk. Bemærkningerne skal være Struer Kommune i hænde senest den 28. juni 2023.