Høring - Udkast til restaureringer i Linde Bæk

Restaureringsprojektet udføres som en vandplanindsats med det formål at etablere faunapassage ved at
fjerne en spærring i Linde Bæk.

Inden det besluttes om restaureringsprojektet skal gennemføres, skal projektet i høring i 8 uger i perioden den 21. april til den 16. juni 2023.

Du kan se udkast til projektet her.

Har du bemærkninger til projektet, skal du indsende dem skriftligt til Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, Smedegade 7, 7600 Struer eller på mail til teknisk@struer.dk. Bemærkningerne skal være Struer Kommune i hænde senest den 16. juni 2023.