Kirkevej 16, Hjerm - Tilladelse til dræn

Der er givet tilladelse til etablering af et dræn på matr nr.4m, Den mellemste del, Hjerm samt matr.nr. 1b, Hjerm Gde., Hjerm. 
Godkendelsen er meddelt efter vandløbslovens § 17 samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.

Se tilladelsen her