Kirkevej 21, 7560 Hjerm - Landzonetilladelse til sø

Der er givet tilladelse til at anlægge en sø vest for bygningerne på Kirkevej 21, 7560 Hjerm, matr.nr. 6e, Den mellemste Del, Hjerm.

Se tilladelsen her