Kjærgårdsmøllevej 3, 7600 Struer - Dispensation til midlertidigt oplag af slam og sediment

I forbindelse med ophør af dambruget må der midlertidigt deponeres slam to steder på området, på trods af at der er beskyttet natur. Det må højst ligger der i 6-8 uger.

Se tilladelsen her