Klosterhedevej 32, Fousing, 7600 Struer - Landzonetilladelse til ny bygning

Der er givet landzonetilladelse til en ny bygning på Klosterhedevej 32, Fousing, 7600 Struer, matr.nr. 21, Fovsing By, Fovsing.

Bygningen ligger øst for den eksisterende beboelse.

Se tilladelsen her.