Langagervej 3, Linde, 7600 Struer - Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Struer kommune har vurderet, at projektet ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der derfor ikke er krav om en miljøvurdering.

Se afgørelsen her.