Lundbygade 7, 7600 Struer - landzonetilladelse til opførelse af udhus

Struer Kommune meddeler landzonetilladelse til opførelse af udhus på ejendommen Lundbygade 7, 7600 Struer

Se tilladelse her