Meldgårdsvej 11, 7600 Struer - Landzonetilladelse til husstandsvindmølle

Struer Kommune har givet tilladelse til en en husstandsvindmølle på Meldgårdsvej 11, 7600 Struer, matr.nr. 12h, Fovsing by, Fovsing. Møllen placeres nord for de øvrige bygninger.

Se tilladelsen her.