Mosevej 4, 7790 Thyholm - § 12 anmeldeafgørelse om ny gyllebeholder

Ejeren af husdyrbruget på Mosevej 4 ønsker at opføre en 2.500 m3 gyllebeholder ved siden af den eksisterende gyllebeholder. Beholderen etableres med teltoverdækning som den eksisterende beholder.

Struer Kommune har vurderet, at kriterierne i anmeldeordningens § 12 om gødningsopbevaringsanlæg er overholdt.

Struer Kommune har også vurderet, at der ikke skal etableres slørende beplantning.

Se tilladelsen her.