Nørskovvej 15, 7600 Struer - Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand

Der er givet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding af maximum 66.000 m3/år.

Se tilladelsen her.