Oddesundbroen - Tilladelse til udledning af spildevand

Struer Kommune har meddelt tilladelse til udledning af industrispildevand til Limfjorden (recipient). Vandet stammer fra vask og skylning i forbindelse med afrensning og overfladebehandling af den østlige hoved-drager på Oddesundbroen.

Du kan se tilladelsen her.