Oddesundvej 27, Humlum, 7600 Struer - Landzonetilladelse til husstandsvindmølle

Struer Kommune har givet tilladelse til en en husstandsvindmølle på Oddesundvej 27, Humlum, 7600 Struer, matr.nr. 7a, Vejbjerggård Hgd., Humlum.

Møllen placeres nord for de øvrige bygninger.

Se tilladelsen her.