Rødebrovej 15, 7600 Struer - Landzonetilladelse til naturprojekt

Der er givet tilladelse til et naturprojekt indeholdende anlæggelse af en sø, etablering af insektvold og beplantning af mark med buske, på ejendommen 

Der vil blive en sø på ca. 8-900 m2 og beplantning på ca. 3000 m2.

Se tilladelsen her