Sdr Ringvej 4, 7790 Thyholm Afgørelse fra Miljøstyrelsen om reduktion i skovbyggelinjen

Miljøstyrelsen har afgjort at skovbyggelinjen indenfor lokalplanområdet L1.18 for Hvidbjerg By, kan reduceres.

Du kan læse afgørelsen her