Sortevej 9, 7790 Thyholm - Landzonetilladelse til enfamilieshus.

Struer Kommune har givet landzonetilladelse til et nyt enfamiliehus beliggende på 
matr.nr. 67b, Serup By, Odby mellem Sortevej 7 og 11,
7790 Thyholm.

Se tilladelse her.