Tambogade 30, Tambohus, 7790 Thyholm - Tilladelse til Badebro

Der gives tilladelse til at lave en simpel badebro på matrikel 23f, Herrelød By, Søndbjerg, Tambohade 30 i Tambohus.

Broen bliver ca. 15,5 meter lang, og 1,5 meter bred.

Se hele tilladelsen her