Tambogade 49, 7790 Thyholm - Landzonetilladelse til enfamiliehus (justeret projekt)