Tilladelse til færdsel langs de offentlige vandløb i Struer Kommune

Struer Kommune bemyndiger hermed medlemmer af Struer Kystfiskerforening af 1990 til at færdes i og langs med alle offentlige vandløb i Struer Kommune.

Formålet er at forberede og udføre vandløbspleje og tiltag til forbedring af naturtilstanden af kommunens offentlige vandløb. Vandløbspleje og øvrige tiltag søger at sikre bedre forhold for fisk og smådyr i vandløbene.

Tilladelsen kan ses her