Tilladelse til krydsning af vandløb nær Humlum

Der er givet tilladelse til at krydse et åbent vandløb ved en underboring. Vandløbet er beliggende mellem matr. nr. 1ef, Strandbjerggård Hgd., Humlum og matr. nr. 1a Breinholt, Humlum.

Se tilladelsen her