Tilladelse til sløjfning af Donskjær-Sivekjær 15-7

Struer Kommune har meddelt tilladelse til at sløjfe delstrækning 15-7 på det offentlige vandløb Donskjær-Sivekjær. 

Du kan se afgørelsen her

Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.