VVM screening af sløjfning af Donskjær-Sivekjær 15-7

Struer Kommune har foretaget en VVM-screening af en ansøgning om tilladelse til at sløjfe delstrækning 15-7 på det offentlige vandløb Donskjær-Sivekjær. 

Du kan se VVM-screeningen her

Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.