Henvendelser til ombudsmanden

Ombudsmanden fører kontrol med staten, regionerne og kommunerne. Ombudsmanden er særligt optaget af, om kommunerne handler lovligt. Ombudsmanden vurderer også, om kommunen følger god forvaltningsskik.

Ombudsmanden kan dog ikke ændre en afgørelse, som er truffet af en kommune.

Det skal bemærkes, at ombudsmanden kan vælge ikke at behandle din henvendelse. I sådanne tilfælde vil du modtage et brev med en begrundelse for beslutningen.

Ønsker du at klage til ombudsmanden, er der her et link til vejledningen på ombudsmandens hjemmeside - tryk her.