Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By

Vær med til at forme Kommuneplan 2020

Struer Kommune skal vedtage en ny kommuneplan, og første skridt er at spørge dig, hvordan du helst ser kommunen udvikle sig de næste fire år. 
Kommuneplanen sætter retningen for, hvordan vi skaber vækst og udvikling i hele lokalsamfundet Struer Kommune.

Planen bliver lagt og vedtaget med øje for Struer Kommunes udviklingspotentialer og de muligheder, fremtiden byder. Den sætter både muligheder og begrænsninger for arealanvendelsen og den fysiske udvikling af kommunen – altså for eksempel hvor og hvordan du må bygge hus, udvide virksomhed, opsætte vindmøller og meget andet. Nye byggeprojekter og andre projekter med betydning for det fysiske miljø skal ligge inden for kommuneplanens retningslinjer og rammeudlæg for at blive godkendt. 

Derfor er det vigtigt for Struer Kommune at høre om dine ideer og fremtidsplaner og inddrage dem i revisionen af kommuneplanen, så vi kan skabe de bedst mulige rammer for vækst og udvikling i fremtidens Struer Kommune.

Hjælp os med dine ideer!

Vi har brug for din viden og dine ideer til at skabe den bedst mulige Kommuneplan 2020. Vi håber, du vil være med til at se Struer Kommune lidt oppefra og med det lange lys på. 

Der er mange måder at engagere sig på. Fra den 3. til den 17. juni 2019 kan du se to udstillinger med idébokse og informationer om kommuneplanen – en i brobuen i Lydens Have i Struer og en i Midtpunktet i Hvidbjerg. 

Du kan også sende dine ideer til kommunikation@struer.dk senest den 17. juni 2019.

Struer Kommune afholder fire borgermøder om udvikling af lokalområderne efter følgende plan:

 • Hjerm den 12. juni 2019 kl. 18.30-20.20 i Sognegården

 • Langhøj den 13. juni 2019 kl. 18.30-20.20 i Vejrum Fritidscenter

 • Humlum (dækker også Resen og Venø) den 18. juni 2019 kl. 18.30-20.20 på Humlum Kro

 • Hvidbjerg den 20. juni 2019 kl. 18.30-20.20 i Midtpunktet

Seks temaer for udvikling

Struer Byråd har besluttet, at ’tæt på mennesker, teknologi og natur’ skal være en rød tråd i kommuneplanen. Arbejdet med planen er desuden organiseret efter seks udviklingstemaer.

Byudvikling

 • Hvordan ser fremtidens attraktive boligområder ud i Struer Kommune?
 • Hvordan giver vi hverdagslivet endnu bedre betingelser?

Erhverv og Turisme

 • Hvilke tiltag skal der til for at skabe mere liv i bymidten? 
 • Hvordan kan vi tiltrække flere turister til vores kyster og skabe arbejdspladser inden for turisme?

Klima og Energi

 • Hvordan fremmer vi bæredygtighed i fremtidens bolig- og erhvervsområder?
 • Hvilke løsninger kan indtænkes i klimatilpasningen?

Kulturarv

 • Hvad er vigtig kulturarv i Struer Kommune, og hvorfor skal vi bevare den?
 • Hvordan bevarer og udvikler vi bedst vores lokale kulturmiljøer?

Natur og Landskab

 • Hvilke naturområder bruger du – og hvad bruger du naturen til?
 • Hvordan, mener du, at vi bedst passer på vores natur?

Mobilitet

 • Hvordan forbliver det attraktivt at gå og cykle i kommunen?
 • Hvilke trafikale knudepunkter er vigtige for dig i Struer Kommune og hvorfor?
KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00