Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By
15. oktober 2019
Aula går i luften i Struer Kommune
Forældre, elever og lærere i Struer Kommune skal efter skolernes efterårsferie i gang med at bruge Aula, den nye kommunikationsplatform, som erstatter Skoleintra.
15. oktober 2019
Salg af Østerbrogade 16, Humlum, (Rosengården)
Ejendommen matr.nr. 5az, Gadegård, Humlum, beliggende Østerbrogade 16, Humlum, 7600 Struer (tidligere plejehjemmet Rosengården) udbydes hermed til salg af Struer Kommune.
14. oktober 2019
Udskiftning af affaldsbeholdere
Mandag den 28. oktober 2019 begynder Nomi4s at udskifte dagrenovationsbeholderne i Struer Kommune. Udskiftningen vil foregå over de efterfølgende 3 uger.
11. oktober 2019
Alle partier bag balanceret budget for Struer Kommune
De seks partier i Struer Byråd har indgået forlig om budgettet for 2020 og overslagsår. Fokus i budgettet er på stabil drift og klog brug af pengene, der skaber plads til investeringer i kernevelfærd og udviklingstiltag.
11. oktober 2019
Fejring af Limfjordens unikke østers
I efterårsferien kan du atter være med til at hylde den danske østers.
9. oktober 2019
Hæder til den gode lyds foregangsmænd
Borgmester Niels Viggo Lynghøj overrakte i dag to lydpriser ved Danish Sound Day, lydbranchens årlige konference. Dansk Lydpris blev uddelt for femte gang, mens en ny pris – Magnavox – blev uddelt for første gang.
9. oktober 2019
Problemer med dagsordenssystem
Det er ikke muligt at hente dagsordner/referater fra politiske udvalgsmøder.
8. oktober 2019
Leder for Humlum Dagtilbud og SFO fratræder
Dagtilbuddet og fritidsordning får en konstitueret leder fra Thyholm Dagtilbud, indtil der bliver rekrutteret en ny leder til posten.
7. oktober 2019
Borgerservice holder lukket den 09. oktober.
Ved selvbetjening henvises der til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00.
3. oktober 2019
Startvækst Struer events
Efteråret byder på flere spændende seminarer hos Startvækst Struer
3. oktober 2019
Struer Kommunes har valgt bank for de næste fire år
Struer Kommune sendte sine daglige bankforretninger i udbud den 9. august og vinderen af udbuddet er nu fundet. Sparekassen Vendsyssel varetager forretningerne fra den 1. december.
26. september 2019
Klarhed om 10. klasse i Struer Kommune
Arbejdet med en helhedsplan for børn og unge har resulteret i et mere præcist billede af, hvad det koster at drive en 10. klasse på henholdsvis Thyholm Skole og på Struer Statsgymnasium.
19. september 2019
Sundhedsaftale 2019-2023
Region Midt og kommunerne er aftaleparterne bag sundhedsaftale 2019-2023
17. september 2019
Salg af Gørtlervej 7
Salg af Gørtlervej 7, 7600 Struer i offentligt udbud.
13. september 2019
Sensommer-OL i Struer
Struers egen verdensmester i boksning Dina Thorslund byder velkommen til energiske OL-kæmpere, når der den 23. september er Sensommer-OL for handicappede i Struer Kommune.
12. september 2019
Udviklingsplan skal skabe fornyet sammenhæng og liv på Struer havn
Teamet, som skal levere en udviklingsplan for Struer havn, er valgt, og arbejdet går nu i gang med at udforske og beskrive, hvordan havnen kan blive en mere livlig, bæredygtig bydel med plads til forskellige funktioner, der løfter hele byen.
12. september 2019
Danmark for Målene i Struer med Jesper Theilgaard
Fredag den 20. september kl. 13-17 besøger Danmark for Målene for sjette og sidste gang Struer. Denne gang med meteorolog og klimaekspert Jesper Theilgaard under temaet ”Natur og grøn omlægning”.
10. september 2019
Dansk Industri måler igen erhvervsklimaet i Struer Kommune
Bedre infrastruktur og hurtigere sagsbehandling trækker op i årets måling, men mangel på kvalificeret arbejdskraft i lokale virksomheder trækker ned i DI’s årlige måling af kommunalt erhvervsklima.
6. september 2019
Nordic Podcast Academy åbner i Struer
En række partnere er gået sammen om at etablere et nyt akademi for den boomende podcastbranche, som skal ligge i Struer, også kendt som Lydens By. Blandt dem Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og forfatterne bag ny podcastbog.
3. september 2019
Afspærring i forbindelse med Run to the Beat
På lørdag, den 7. september, fyldes Struers gader med 3.500 glade motionsløbere til Run to The Beat. Det betyder også, at store dele af byen afspærres.
3. september 2019
Nye idrætsfaciliteter i Langhøj forbinder skole og sportshal
Det bliver lettere at bevæge sig i løbet af skoledagen og det lokale foreningsliv får bedre faciliteter, når nye omklædningsrum, som er en sammenbygning af Langhøjhallen og Langhøjskolen, bliver indviet onsdag den 4. september.
2. september 2019
Indvielse af Struer MTB park
Fredag den 13. september kl. 15.30 er det tid til at klippe snoren og officielt åbne Struer’s nye flotte MTB bane.
30. august 2019
Gratis diabetestjek på din arbejdsplads
SundhedsCenterStruer tilbyder at tjekke dig og dine kolleger for jeres risiko for at udvikle diabetes. Tilmeld din virksomhed senest den 30. september, så får I besøg på International Diabetesdag den 17. november.
30. august 2019
Sang og musik skal skabe positiv udvikling hos de yngste i Hjerm og Langhøj
Dagtilbuddene i Langhøj og Hjerm indgår i et udviklingsforløb med Sangens Hus, der skal udvikle børnene socialt og kognitivt gennem pædagogisk brug af sang og musik.
29. august 2019
Kommune drevet af lyd vækker international opmærksomhed
I Struer Kommune spiller lyd en voksende rolle i alt fra kernevelfærd til kultur, og senest er lyd blevet en del af byplanlægningen med en lydmanual for udviklingen af fremtidens byer. Den ambitiøse kommunale lydsatsning vækker international opmærksomhed blandt lydeksperter.
29. august 2019
Flagdag for Danmarks udsendte
Struer Kommune markerer flagdagen for Danmarks udsendte d. 5. september 2019, som tak til de mange udsendte, og som anerkendelse af og respekt for den store indsats, som er ydet i udlandet.
27. august 2019
Ny aktivitetsfolder på gaden
Åbne tilbud til efterlønner og pensionister
27. august 2019
Offentligt udbud Strandbjerggårdparken
Struer Kommune har byggegrundene Strandbjerggårdparken 2, 4, 6, 8 og 10, 7600 Struer til salg i offentligt udbud.
26. august 2019
Ledige kolonihaver
Struer Kommune har ledige kolonihaver til leje i Haveforeningen Klampenborg, der ligger i nærheden af jernbanen i bunden af Ringgade.
15. august 2019
Du kan igen bade ved Oddesund Nord
Badevandskvaliteten ved Sunddraget, Oddesund Nord, er igen normal efter en prøve før weekenden viste en bakterieforurening.
13. august 2019
Struer Kommune indleder indsats for at styrke ungekulturen
Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at de unges ønsker og behov for et fremtidigt ungekulturhus skal kortlægges. Det sker blandt andet i et samarbejde med Urban Design-uddannelsen på Aalborg Universitet.
13. august 2019
Ældrefest 2019
“Det Grå Guld” og “Syng dig glad” koret underholder
13. august 2019
Få medvind til dit rygestop
På dette rygestopforløb garanterer vi frisk luft, når vi hver onsdag formiddag går en tur sammen i naturen.
9. august 2019
Kommunaldirektør Mads Gammelmark opsiger sin stilling
Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget har modtaget brev fra kommunaldirektør Mads Gammelmark om, at han på grund af sygdom ikke længere kan bestride stillingen som kommunaldirektør, hvorfor han har opsagt sin stilling pr. dags dato.
9. august 2019
Udbud af Struer Kommunes daglige bankforretninger
Struer Kommune udbyder deres pengeinstitutaftale. Udbuddet assisteres af Lundgreen´s Capital ApS.
8. august 2019
Arbejdet med udviklingsplanen for Struer Havn skudt i gang
Struer Kommune afholdte onsdag opstartsmøde med tre rådgiverteams, som har fået til opgave at sammensætte et tværfagligt team, der skal udarbejde udviklingsplanen for Struer Havn.
2. august 2019
Ny biblioteksleder ser frem til samarbejde, netværk og cheerleading for folkebiblioteket
Rasmus Thøgersen er tiltrådt som leder for Struer Bibliotek den 1. august. Han vender hjem til Danmark efter en international karriere og vil benytte sit perspektiv, lydhørhed og evne til at samarbejde med mange forskellige lokale aktører til at udvikle og styrke folkebibliotekets rolle som kulturinstitution.
3. juli 2019
Dialog om udbud og arbejdspladser mellem Dansk Byggeri og Struer Kommune
Det årlige dialogmøde mellem Dansk Byggeri og Struer Kommune blev brugt på anerkendelse for godt erhvervsklima og drøftelse af muligheder for forbedring.
2. juli 2019
Et skridt tættere på fremtidens lejeboliger i Struer
Struer Kommune har indgået aftale med Lejerbo, som skal være med at udvikle Østergade 29 som fremtidens lejeboliger tæt på by og havn.
25. juni 2019
Erfaren viceskoleleder skal lede Parkskolen Struer
Den nye skoleleder for Parkskolen Struer bliver dens nuværende konstituerede leder og viceskoleleder på Limfjordsskolen, Bente Larsson.
25. juni 2019
Struer blandt de allermest erhvervsvenlige kommuner
Erhvervslivet får bedre og bedre vilkår i Struer Kommune. Det viser Dansk Byggeris årlige undersøgelse af erhvervsvenligheden, hvor Struer i 2019 opnår en sjetteplads blandt alle landets kommuner – det hidtil bedste resultat.
21. juni 2019
Ændret telefonnummer til kørsel i Struer Kommune
Er du visiteret af Struer Kommune til kørsel med Struer Thyholm Taxa, skal du ringe til et andet nummer, end du er vant til, nemlig 88 700 600.
20. juni 2019
Lokalt investornetværk i Struer Kommune
Struer Kommune opretter et lokalt investornetværk, så de lokale iværksættervirksomheder ikke blot får adgang til kapital, men også mulighed for sparring med private investorer, der har særlig interesse i det vestjyske erhvervsliv.
19. juni 2019
Flere bygger i Struer Kommune
Antallet af byggesager vokser i Struer Kommune. Flere vil bygge hus, og det betyder, at der snart skal udlægges nye parcelhusgrunde.
18. juni 2019
Skovarbejde giver trivsel for udviklingshæmmede på tiende år
Samskabelsesprojektet Skovhjælperne giver udviklingshæmmede borgere fysisk, psykisk og social livskvalitet gennem naturpleje. Projektet, som er et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Struer Kommune, fylder ti år i år, og det bliver fejret onsdag den 19. juni kl. 11-13 i Klosterheden.
17. juni 2019
Hjælp os med at udvikle den årlige nytårskur for frivillige
Struer Kommune har gennem en årrække holdt Nytårskur i januar for at anerkende og fremhæve de frivilliges store arbejde. Aftenen har budt på nytårstale, uddeling af priser og festlig underholdning. Konceptet for Nytårskuren har været den samme alle årene, hvorfor der ønskes en evaluering heraf, med henblik på sikring af en fremtidig spændende og attraktivt arrangement.
14. juni 2019
Budgetudkast i balance og med fokus på kvalitet i kerneydelserne
Struer Kommune har sendt budgetudkast for 2020-2023 i høring.
14. juni 2019
Skoleskibet Marilyn Anne runder 100 år på verdenshavene
Den 29. juni 2019 bliver en helt særlig dag for skonnerten og skoleskibet Marilyn Anne, der fylder 100 år. Den runde dag bliver fejret af alle hendes venner med en havnefestival i hjemhavnen Struer.
6. juni 2019
Tættere på en færdig helhedsplan for børn og unge
Struer Kommunes Børne- og Uddannelsesudvalg har afsluttet det politiske arbejde med helhedsplanen for 0-18 årsområdet, og sender nu planen ud til en feedbackrunde blandt de interessenter, der har været med undervejs.
6. juni 2019
Info om parkeringskontrol i Struer Kommune
Fra d. 1. januar 2020 vil der ikke længere være parkeringsvagter i Struer Kommune.
KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00