Budget

Budget 2023-2026

Byrådet vedtog den 11. oktober 2022 budgettet for 2023 og et overslag for 2024-2026.

Budget 2023

Takster 2023

Budgetbemærkninger 2023

Aftale om budget 2023