Valgresultat

Kandidater valgt til det kommende byråd

Valgt som nummer Navn Personligt stemmetal Parti

1

Mads Jakobsen

1.779

V

2

John Christoffersen

843

A

3

Marianne Bredal

495

V

4

Tim Pindstofte

454

V

5

Ann Møller Nielsen

477

A

6

Steen Jakobsen

346

V

7

Flemming T. Sørensen

310

A

8

Anne Kirstine Bøge Petersen

217

F

9

Kjeld Graversgård

359

C

10

Karsten Hjorth Larsen

331

V

11

Palle Lykke Ravn

306

A

12

Morten Graversen

314

V

13

John Vangsgaard

279

V

14

Claus Søgaard Andersen

206

A

15

Henrik Thinggaard

180

D

16

Frank Linde

202

V

17

Jesper Olesen

207

A

18

Peter Vestergaard

284

B

19

Johannes Stougård

145

V

20

Jacob Aarlit Gade

200

C

21

Niels Viggo Lynghøj

182

A

Luk alle
Åben alle
Liste Navn Stemmetal Mandater

A

Socialdemokratiet

3.788

7

B

Radikale Venstre

592

1

C

Det Konservative Folkeparti

1.052

2

D

Nye Borgerlige

442

1

F

SF – Socialistisk Folkeparti

663

1

I

Liberal Alliance

200

0

J

Fiskerlussing

72

0

O

Dansk Folkeparti

300

0

V

Venstre, Danmarks Liberale Parti

4.852

9

Æ

Frihedslisten

41

0

Struer Kommune: 72,29 %

12.185 stemmer ud af 16.856

Valgsteder

Struer Energi Park: 67,1 %
Midtpunktet: 73,3 %
Hjerm: 81,7 %
Humlum: 76,0 %
Bremdal: 80,7 %
Langhøj: 76 %
Limfjordsskolen: 69,8 %

Struer Rådhus

Konstituering af kommende byråd

Det kommende byråd konstitueres på byrådsmødet tirsdag den 7. december. Nedenfor kan du se spørgsmål og svar om byrådets konstituering.

Luk alle
Åben alle

Nej, en konstitueringsaftale er ikke juridisk bindende og kan ikke håndhæves. Kommunalbestyrelsens konsti- tuering sker på det konstituerende møde.

Ja, et byrådsmedlem kan såvel umiddelbart efter valget som i løbet af valgperioden skifte fra et parti eller en liste til et andet parti eller liste. Byrådssmedlemmet kan også vælge at blive løsgænger i byrådet.

Der er intet i vejen for, at et nyvalgt medlem af et byråd indgår en konstitueringsaftale med andre partier eller lister end dem, som de øvrige byrådsmedlemmer fra vedkommende parti eller liste støtter.

Nej. Det er et grundlæggende princip, at byrådsmedlemmer alene er bundet af deres egen overbevisning og ikke ved nogen forskrift fra deres vælgere. Et byrådsmedlem er valgt for hele valgperioden, medmindre medlemmet mister sin valgbarhed eller opnår fritagelse for medlemshvervet. Det er uden betydning for et medlems valgbarhed, at medlemmet forlader det parti, på hvis kandidatliste den pågældende er blevet indvalgt i byrådet. Dette forhold kan heller ikke begrunde en fritagelse for medlemshvervet.

Det siddende byråd kan forud for det nyvalgte byråds konstituerende møde ved ændring af styrelsesvedtægten træffe beslutning om en ændret udvalgsstruktur, herunder ændrede medlemstal i udvalgene, antal udvalg, forretningsområder osv. Byrådet kan i den forbindelse beslutte, at den ændrede styrelsesvedtægt først skal være gældende fra 1. januar 2022.

Det nyvalgte byråd skal konstituere sig i forhold til den udvalgsstruktur, som vil være gældende i kommunalbestyrelsens funktionsperiode, altså pr. 1. januar 2022.

Det nyvalgte byråd kan ikke træffe beslutning om ændret udvalgsstruktur på det konstituerende møde. Hvis den nyvalgte kommunalbestyrelse ønsker en anden udvalgsstruktur, må kommunalbestyrelsen efter funktionsperiodens begyndelse træffe beslutning herom ved at ændre styrelsesvedtægten og derefter omkonstituere sig i overensstemmelse hermed.

Har du spørgsmål, så kontakt