Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget
Medlem af Kultur-, Fritids- og Lokalområdeudvalget

Mail: karstenhl@struer.dk 
Telefon: 24 28 67 90

Civilt erhverv: Advokat

Født: 1961