Medlem af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlem af Kultur-, Fritids- og Lokalområdeudvalget

Mail: jacobag@struer.dk    
Telefon: 61 89 27 61

Civilt erhverv: Projektkonsulent

Født: 1973