Medlem af Kultur-, Fritids- og Lokalområdeudvalget
Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget

Mail: morteng@struer.dk 
Telefon: 40 83 17 46

Civilt erhverv: Klinikejer

Født: 1977