Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Kultur-, Fritids- og Lokalområdeudvalget

Mail: flemmingts@struer.dk
Telefon: 21 43 12 81

Civilt erhverv: Formand 3F

Født: 1964