Medlem af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlem af Kultur-, Fritids- og Lokalområdeudvalget