Ældrerådet

Ældrerådet består af 9 medlemmer.

Borgere der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år har valgret og er valgbar ved valg til Ældrerådet.

Ældrerådet er kommunens overordnede ældrepolitiske råd og har til formål at fremme kontakten mellem de kommunale myndigheder og ældrebefolkningen.

Rådet skal være et rådgivende og idégivende organ, som skal have mulighed for indflydelse på kommunens beslutninger indenfor ældreområdet og fungere som kontaktorgan mellem borgerne og kommunen ved tilrettelæggelse af kommunens ældrepolitik.

Rådet er rådgivende i udformningen af ældrepolitikken i kommunen og skal have mulighed for af udtale sig i alle sager, der vedrører de ældre i kommunen.

Ældrerådet fungerer i kommunen for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

Medlemmer af Ældrerådet 2018-2021:

  • Kirsten Emilie Nybom Bethe, formand
  • Lis Ahlers
  • Verner Berg
  • Martha Hornstrup
  • Thorvald Bech Jørgensen
  • Inger Møller Lundsberg
  • Helle Lyng
  • Arne Thorgaard
  • Poul Erik Vigsø

Referater

Se referater fra tidligere møder

Har du spørgsmål, så kontakt