Ældrerådet

Ældrerådet består af 9 medlemmer.

Borgere der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år har valgret og er valgbar ved valg til Ældrerådet.

Ældrerådet er kommunens overordnede ældrepolitiske råd og har til formål at fremme kontakten mellem de kommunale myndigheder og ældrebefolkningen.

Rådet skal være et rådgivende og idégivende organ, som skal have mulighed for indflydelse på kommunens beslutninger indenfor ældreområdet og fungere som kontaktorgan mellem borgerne og kommunen ved tilrettelæggelse af kommunens ældrepolitik.

Rådet er rådgivende i udformningen af værdighedspolitikken i kommunen og skal have mulighed for af udtale sig i alle sager, der vedrører de ældre i kommunen.

Medlemmer af ældrerådet

17. januar 2022

21. februar 2022

21. marts 2022

19. april 2022

16. maj 2022

13. juni 2022

22. august 2022

19. september 2022

10. oktober 2022

14. november 2022

12. december 2022

Har du spørgsmål, så kontakt