Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget kan give tilskud til udvendig istandsættelse på fredede og bevaringsværdige beboelsesbygninger med bevaringsværdi 1-4 og forsamlingshuse i hele kommunen. Bygningsforbedring er en støtteordning for boliger opført før 1950, som er væsentligt nedslidte.

Udvalget arbejder for at bevare arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde huse og miljøer i Struer Kommune ved at give tilskud til arbejder, der sikrer eller øger bygningens eller det omkringliggende byrums bevaringsværdi. Målet er at tilskynde ejere til at istandsætte bevaringsværdige bygninger i overensstemmelse med bygningernes oprindelige karakter.

Luk alle
Åben alle

Udvalget består af fem medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen.

  • Byrådsmedlem Marianne Bredal (formand)
  • Byrådsmedlem John Christoffersen (næstformand)
  • Lars Højriis
  • Finn Hansen
  • Jesper Bækgaard
  • Jakob Bisgaard, sekretær

Bygningsforbedringsudvalget afholder to årlige møder - ét om foråret og ét om efteråret. Møderne annonceres i Ugeavisen og her på sitet.

Bygninger, som kan modtage støtte, er udpeget i en bevarende lokalplan for gl. Struer Kommune - lokalplan nr. 234 og bevaringsværdige bygninger på Thyholm er udpeget ved registrering i sommeren 2009. En bevarende lokalplan for denne del af kommunen er under udarbejdelse.

Se bevaringsværdier for den enkelte bygning.

Støtte gives på baggrund af konkrete ansøgninger. Bygningsforbedringsudvalget kan give tilskud til udvendige istandsættelsesarbejder på fredede og bevaringsværdige beboelsesbygninger med bevaringsværdi 1-4 og forsamlingshuse i hele kommunen. Der ydes kun tilskud til arbejder, der sikrer eller øger bygningers bevaringsværdi og bidrager positivt til byrummets karakter.

Der gives ikke tilskud til arbejde, som udføres som egenarbejde.

I forbindelse med ansøgningen skal der foreligge to tilbud på det samme arbejde.

Arbejdet må ikke starte, før udvalget har givet tilsagn om støtte.

Støtten til bygningsforbedringer kan maksimalt udgøre 33 % af de støtteberettigede udgifter inkl. moms.

Bygningsforbedringsudvalget annoncerer på Struer Kommunes hjemmeside og i Ugeavisen, når der kan søges om støtte til bygningsforbedringer. Det sker cirka en måned, før der holdes møde i Bygningsforbedringsudvalget.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af arbejdet, som ønskes udført. Herunder skal det indgå, hvordan arbejdet forholder sig til bygningens originalitet samt hvilke materialer, som bruges. Herudover skal du vedhæfte to tilbud på istandsættelsesarbejdet i ansøgningen.

Ansøgningsskema til bygningsforbedringer: Ansøgningsskema.

Har du spørgsmål, så kontakt