Frivillighedsudvalget

Frivillighedsudvalget består af i alt 5 medlemmer udpeget af foreningerne i Frivilligcenter Struer og Socialudvalget i Struer Kommune.

Udvalget har kontakten til de frivillige sociale organisationer og foreninger og drøfter de forskellige tiltag, der er på det sociale område.

Udvalget støtter frivillig indsats med et socialt sigte. Det kan være arrangementer, væresteder, selvhjælpsgrupper, besøgstjeneste og mange andre aktiviteter, der udføres af ulønnet arbejdskraft.

Frivillighedsudvalget kan give tilskud på max. kr. 20.000 pr. aktivitet, hvis der er enighed i udvalget.

Ansøgninger skal sendes til:
sundhed-omsorg@struer.dk , alternativt kan ansøgningen afleveres i Struer Kommune, Velfærdshuset, Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer

Ansøgninger skal være i hænde senest 14 dage før mødet. Du finder ansøgningsskemaet herunder.

Se også www.struerfrivilligcenter.dk

Mødedatoer i 2021

  • 15. april kl. 16.00
  • 17. juni kl. 16.00
  • 9. september kl. 16.00
  • 25. november kl. 16.00

Referater

Se referater fra tidligere møder

Ansøgningsskema

Retningslinjer for tildeling af § 18-midler

Har du spørgsmål, så kontakt