Handicaprådet

Handicaprådet skal medvirke til at skabe de bedste vilkår for borgere med handicap i Struer Kommune.

Rådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgeren og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører borgere med handicap, samt beskæftiger sig ikke med konkrete personsager eller personalespørgsmål.

Desuden samarbejder med Ældrerådet om sager, der har betydning for både ældre og handicappede. - skal selv komme med ideer og forslag om handicappedes forhold samt ved at komme med synspunkter og stille spørgsmål til kommunen.

Forretningsorden

Medlemmer
Fra Danske Handicap Organisationer:

  • Jeanette Juul Quaade - Formand
  • Poul Erik Jensen
  • Hanne Christensen
  • Per Larsen Ravn
  • Mona Rask

Politiske medlemmer:

  • Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget, Anne Kristine Bøge Petersen
  • Teknik-, miljø- og klimaudvalget, Marianne Bredal
  • Børne- og Uddannelsesudvalget, Claus H. Hansen

Administrative medlemmer:

  • Handicap, social og psykiatri, Centerleder Bo Christensen
  • Børne- og Familiecenteret, Forstander Anja Graakjær Lyngklip

Har du spørgsmål, så kontakt