Langhøj består af byerne: Asp, Linde, Ølby, Fousing og Vejrum; en klynge af landsbyer, en klynge af fællesskab.

Der har været beboelse i Langhøjområdet i mere end 1000 år, hvilket de mange gravhøje i landskabet bevidner, men før 1968 var der faktisk ikke noget, der hed Langhøj. Betegnelsen Langhøj opstod, da man I 1968 besluttede at bygge en ny centralskole til områdets børn, og med en gravhøj lige bag skolen, gav navnet til området næsten sig selv.

Langhøj dækker et geografisk stort område fra Klosterheden Plantage i vest til Ausumgaard i øst og fra vildtreservat og naturfredet Kilen i nord til kommunegrænsen tæt ved motorvejen ved Holstebro i syd.
Foruden naturens stilhed og ro, er der et stort udvalg af aktiviteter og rigt foreningsliv i dette store område. Om det er faldskærmsudspring fra Flyvecenter i Linde, sport i Langhøjhallen eller på sportspladsen, mountainbiketure i Klosterheden eller vandre-/løbeture i det tidligere istidslandskab omkring Klosterheden, så har Langhøj det hele.

Førhen fungerede de små landsbyer hver for sig, selvom man havde en fælles skole, men over de senere år har vi måtte sande, at det er svært at være selvstændig landsby i det moderne Danmark, hvor folk bevæger sig langt for at komme på arbejde og derfor ikke nødvendigvis længere har den samme tilknytning til lokalområdet.

Fokus på samarbejde på tværs af landsbyerne har derfor vokset sig stærkere over de senere år, og vi har taget landsbyklyngen helt ind under huden. Hver landsby har stadig sin egen identitet, men vi hjælper hinanden og står sammen, hvor det giver mening, så vi fortsat kan være et lokalsamfund, der spirer, vokser og blomstrer. I fællesskab har Langhøj over de senere år f.eks. skabt Langhøj i bevægelse område, ny spejderhytte, ny købmandsbutik og sikret at et lukningsbesluttet kommunalt plejehjem blev til et Diakon Friplejehjem.

Vision

Langhøjområdet skal udgøre et trygt og attraktivt sted at bo for alle generationer og nationaliteter samt tilbyde et rigt og mangfoldigt skole-, kirke- og foreningsliv, så alle har mulighed for at være en del af meningsfulde fællesskaber.

Pejlemærker

 • I fællesskab kan vi løfte ”alt”
 • Rigt og mangfoldigt natur-, skole-, kirke- og foreningsliv
 • Lydens lokalområde

Indsatser og handlinger

Fælles

 • Fibernet til alle beboer og virksomheder.
 • Cykelsti(er) etableret til Struer.
 • Lydens hal transformationsprojekt.
 • Trygt og attraktivt område for tilflyttere fra alle generationer og nationaliteter.
 • Understøtte meningsfulde fællesskaber gennem trygt, rigt og mangfoldigt natur-, skole-, kirke- og foreningsliv.

Lokalt i de 5 landsbyer / 4 Borgerforeninger

Vejrum: Linde:  Ølby-Fousing:  Asp:
 • Fibernet
 • Fælles nøglesystem
 • Byggegrunde med små ældre- og begynder huse
 • Udvidelse af p-plads ved Vejrum Fritidscenter
 •  Fibernet
 • Fjernvarme
 • Fælles nøglesystem
 • Byggegrunde
 • Fælles nøglesystem
 • Transformation af tennisbane til multibane
 • Fibernet
 • Fornuftig varmeløsning
 • Fælles nøglesystem
 • Lydens hal
 • Byggegrunde med storparceller

* Der arbejdes både med indsatser af langsigt og kortsigtet karakter - og indsatser derimellem.

Kontakt

Langhøj kontaktudvalg

Samarbejde og proces

For at sikre et dynamisk samarbejde mellem Langhøj og Struer Kommune i processen med at realisere den lokale udviklingsplan for Langhøj, forpligter parterne sig på at mødes minimum 2 gange i hver byrådsperiode for at drøfte og ajourføre status på projekter og udviklingstiltag eller forhold, som har indflydelse på prioriteringen af projekterne m.m., samt drøfte en plan for kommunikation om proces og resultat på relevante platforme.

 

Opdateret den 24. april 2023