Venø kaldes ikke Limfjordens hjerte uden grund. Med kun 7,5 kilometer fra øens nordligste til sydligste punkt og 1,5 kilometer mellem øst- og vestkysten, er Venø en lille men driftig, naturskøn og stemningsfyldt ø. Fornemmelsen af at ankomme til et helt særligt sted får man allerede på turen over Venø Sund. På trods af at overfarten over sundet kun tager få minutter, sætter ø-stemningen sig i kroppen så snart man træder i land på den lille ø. Her er der ro, åbne vidder og vand til alle sider.

Naturen spiller en helt særlig rolle på øen - de bakkede terræner, lokale tunneldale og stejle kystskrænter ned til fjorden kombineret med vige, sund, bugte og bredninger bidrager alt sammen til et spændende, varierende og oplevelsesrigt landskab.

Adskillelsen fra fastlandet kombineret med øens beskedne størrelse har betydet, at lokalbefolkningen har været vant til at klare sig selv, med landbrug og fiskeri som drivkraft. Det er et karakteristikum, der fortsat er kendetegnet for Venø.

Vision

Øen skal være et attraktivt bosætningsområde for alle aldersgrupper og et egnet udgangspunkt for erhvervsaktive borgere.

Pejlemærker 

 • at understøtte meningsfulde fællesskaber
 • at skabe attraktionsværdi for både venøboerne såvel som i et turistperspektiv
 • at et oplevet behov eller en efterspørgsel begrunder en gentænkning af faciliteter eller projekter m.m.

Indsatser og handlinger

 1. Havn 
  • Fjordens Hus – Venø Efterskole faciliteter
  • Aktivitetsbane/legeplads/kutteranlægsplads 
  • Læ-hjørner på havnen 
 2. Bosætning
  • Seniorbofællesskab 
  • Energiplan (Elektrisk færge fra 2024)
  • Byggegrunde 
 3. Venøtårnet 
 4. Venø Seafood-oplevelsesområde 
 5. Venø Klit Camping 
 6. Venøborg-naturgenopretning 

* Der arbejdes både med indsatser af langsigt og kortsigtet karakter - og indsatser derimellem. 

Kontakt

Samarbejde og proces

For at sikre et dynamisk samarbejde mellem Venø og Struer Kommune i processen med at realisere den lokale udviklingsplan for Venø, forpligter parterne sig på at mødes minimum 2 gange i hver byrådsperiode for at drøfte og ajourføre en status på projekter og udviklingstiltag eller forhold, som har indflydelse på prioriteringen af projekterne m.m., samt drøfte en plan for kommunikation om proces og resultat på relevante platforme. Derudover kan der indkaldes til møde ad hoc, hvis der opstår et konkret behov hos en af parterne.

 

Opdateret den 8. november 2023