Kunstrådet

Struer Kommune har oprettet et Kunstråd for at sikre et målrettet og ambitiøst fokus på lydkunst. Rådet skal således være med til at sikre sammenhæng og kvalitet i kommunens arbejde med kunst.

Med afsæt i kommunens lydkunststrategi ’Kunst med effekt’ skal Kunstrådet være med til at understøtte og bidrage til kunstværker, der geografisk kan binde vores kommune sammen, skabe identitet, invitere til ophold i vores natur- og byarealer, samt skabe sammenhæng mellem kunstmiljøet i kommunen og den omgivende verden.

 • Rådet opgaver omfatter blandt andet
  At sikre en effektiv implementering af lydkunststrategien samt igangsætte projekter inden for strategiens virkeområde.
 • At følge igangværende offentlige kunstprojekter i Struer Kommune og sikre kvaliteten heri.
 • At sikre kvalitet i formidlingen af Struers offentlige kunst.
 • At fungere som kunstnerisk rådgiver for Struer Kommune og andre bygherrer.

Formand:

Thomas Wolsing - udøvende billedfaglig kunstner

Øvrige medlemmer

 • Elsebeth Jørgensen - udøvende billedfaglig kunstner
 • Niels Bjerg - udøvende musikfaglige kunstner
 • Simon Thykjær - kunstnerisk leder af Regelbau 411
 • Jacob Eriksen - Kunstnerisk leder af Sound Art Lab
 • Kristian Hedegaard - repr. fra en kulturinstitution i Struer Kommune
 • Anni Svinth - repr. fra Kunstudvalg
 • Flemming T. Sørensen - formand for Kultur-, Fritids- og Lokalområdeudvalget

Udvalget sekretariatsbetjenes af Center for Kultur, Fritid og Lokalområder.

Struer Kunstråd udsendte i 2022 et open call til et projekt, der skulle forholde sig til Struers offentlige rum og idéen om at markere en velkomst til Lydens By med udgangspunkt i pladsen foran Struer Station.

Der er udvalget et projekt, og der arbejdes p.t. på skitser.

Har du spørgsmål, så kontakt