Visitationsudvalg

Det tværsektorielle Visitationsudvalg på voksenområdet er nedsat på tværs af fagområder og på tværs af sektorer og politiske udvalg.

Udvalget har som hovedformål at visitere til voksenområdet og sikre, at der sker en visitering til relevant afdeling og til relevant foranstaltning.

Måden det skal ske på er under hensyntagen til en for sagen så hensigtsmæssig måde som muligt, så borgerne oplever mest mulig kontinuitet, kvalitet og helhed i sagsbehandlingen.

Visitationsudvalget har også til opgave at drøfte og behandle foranstaltningsmuligheder og påpege alternativer i konkrete komplekse og vanskeligt løsbare voksensager.

Visitationsudvalget har kompetence til at bevilge til foranstaltninger på voksenområdet, forudsat der er økonomisk råderum på budgettet. Hvis det ikke er tilfældet, skal sagen forelægges relevant politiske udvalg.

Medlemmer

  • Lene Hornstrup, Formand, Handicap-, social- og psykiatrichef, Voksenområdet
  • Susanne Strunk, Socialfaglig konsulent, Voksenområdet
  • Hanne Sckerl, Økonomikonsulent, Økonomiafdelingen

Ad hoc deltagere

  • Lotte Junker Pedersen, Direktør
  • Helle Vadt, Jobcenterchef
  • Relevante sagsbehandlere, socialkonsulenter og fagpersoner

Har du spørgsmål, så kontakt