Byrådet

Struer Byråd er kommunens øverste besluttende myndighed.

Byrådet består af 21 medlemmer, som vælges for en fireårig periode - senest i 2021.

Som udgangspunkt mødes byrådet en tirsdag i hver måned.

Det er byrådet, der vælger borgmesteren og viceborgmesteren.

Udvalgsformændene træffes efter aftale med sekretæren for det pågældende udvalg.

Styrelsesvedtægt 2022-2025

Forretningsorden 2022-2025

Byrådsmedlemmer

Har du spørgsmål, så kontakt