Medlem af social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget
Medlem af kulturudvalget

Mail: jacobag@struer.dk    
Telefon: 61 89 27 61

Civilt erhverv: Projektkonsulent

Født: 1973