Hvem kan stemme?

Læs mere om hvem, der kan stemme til Europaparlamentet 9. juni 2024.

For at du kan stemme til Europaparlamentsvalget, skal du:

  • være fyldt 18 år,
  • være dansk statsborger eller EU-borger,
  • bo i Danmark eller være dansk statsborger og bo i et andet EU-land,
  • ikke være under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne
  • være optaget på valglisten (hvis man er udenlandsk statsborger)

Hvis du er dansker og bor i udlandet, skal du søge om at blive optaget på valglisten til Europaparlamentsvalget. Din stemme vil kun blive talt med, hvis du er blevet optaget på listen. Det er kun personer, der opfylder nogle særlige betingelser, der kan optages på valglisten, mens de bor i udlandet.

Du kan også læse mere på Indenrigs- og Sundhedsministeriet her

Kontakt

Borgerservice

T: 96 84 84 93

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

 Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)